Föreningen

Bostadsrätt
Andrahandsuthyrning
Felanmälan
Besikta lgh
Fastighets-/Bostadsrättsförsäkring
Bygga om i lägenheten
Kabel TV/Internet/IP-telefoni
Försäljning/överlåtelse
Förlora bostadsrätt (lägenhet)


Bostadsrätt
Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du “köper” en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren lägenheten till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.
Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.
Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.
Du tillsammans med övriga medlemmar väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Felanmälan
För att se avtalsbundna serviceföretag och styrele, se flik KONTAKTER

Bygga om i lägenheten
En given fördel med att bo i en bostadsrätt är möjligheten att renovera och bygga om i lägenheten, och därmed höja både boendekvaliteten och värdet. Normalt underhåll såsom att tapetsera om, måla, byta golv, förbättra kök eller köpa vitvaror är sådant som man har full frihet att göra. Då det gäller badrum och elinstallationer är det särskilt viktigt att auktoriserad hantverkare anlitas.
I vår förening så har vi vissa krav i samband med ombyggnad. Är du osäker om det är normalt underhåll eller ska klassas som ombyggnad kontakta då styrelsen.
Tillstånd:
1. Innan genomförandet av ombyggnad ska beslut om ombyggnaden ske av styrelsen.
2. Utförda el- och VVS-jobb ska av bostadsrättshavaren kunna verifieras, att dessa utförts av behörig fackman.
3. Efter genomförd ombyggnad/renovering ska detta meddelas till styrelsen, som gör en besiktning av ut¬fört jobb.
Viktigt om handdukstorkar!
Det är förbjudet att i vår förening montera handdukstorkar som kopplas till vattensystemet. Anledningen är att det då finns risk att legionellabakterier växer till i tappvarmvattnet. Torken ska istället värmas med el.

Så här står det i lagen. Enligt bostadsrättslagen får bostadsrättshavare inte utan styrelsens tillstånd utföra:

 1. ingrepp i bärande konstruktion
 2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten

Besikta lgh
Varför vill styrelsen besikta din renovering? Det är för allas bästa. Felaktigt utförda rördragningar kan innebära stora och väldigt dyra vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under. Idag är försäkringsbolagen hårda mot hemmafixare som slarvat med fuktskydd. En felaktigt genomförd dragning av elkablar kan till exempel innebära gnistbildning och därmed brandfara, eller att föremål blir strömförande.

Fastighets- / Bostadsrättsförsäkring
Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring med gemensamt tillägg för bostadsrätter. Tillägget täcker skada på sådana delar av bostaden som bostadsrättshavaren enligt föreningens stadgar har underhållsansvar för, t.ex spis, kyls-, frysskåp, diskmaskin samt inredning, målning, tapeter och golvbeläggning.
Detta betyder för dig som bostadrättshavare att du i princip endast behöver teckna en vanlig hemförsäkring eller få rabatt på din Bostadsrättsförsäkring.
Fördelen med vår försäkringslösning är att vid skada som omfattar både fastigheten och ditt intresse kommer bara en självrisk att behövas dras från skadebeloppet.

Anmälan av skada
Den kollektiva försäkringen för bostadsrättshavaren är ett tillägg till fastighetsförsäkringen i Länsförsäkringar Stockholm.
Försäkringsnummer 9084272*02.

Skadeanmälan görs direkt till Länsförsäkringar Stockholm via nedanstående kanaler:

 • Telefon, kontorstid 08-562 834 75
 • Internet, http://www.lansforsakringar.se/foretag/forsakring/skador/anmal_skada/sidor/default.aspx
 • Akut skada, utanför kontorstid: Skadejouren 08-59 00 00
 • När det gäller sanering mot bostadsohyra, husbocks- eller hästmyreskada, ring direkt till Antgecimex 08 517 63 400.Huvudregeln vid skadeanmälan bör vara att styrelsen gör detta. Om man vet att skadan är begränsad till en enskild lägenhet (t.ex. hushållsmaskin som gått sönder eller glasruta som gått sönder) kan medlemmen själv göra skadeanmälan, företrädesvis per telefon.
Vid vattenskador berörs alltid både fastighets- och bostadrättsförsäkringen, eftersom bostadsrättstillägget aldrig kan lämna ersättning för reparationskostnader utanför den egna lägenheten.

Kabel TV/Internet/IP-telefoni
Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Com Hem, detta innebär att alla som bor  vårt hus har:

 • Tillgång till ett utbud av analoga tv-kanaler bla. svt1, svt2, sv24, tv4, 6an, axess tv etc.
 • Ett programkort med ett abonnemang på Digital-tv Medium 8 Favoriter. 19 digitala tv-kanaler varav 8 valfria. Du väljer dina 8 favoriterkanaler bland 100 tv-kanaler och kan dessutom byta kanaler varje månad om du vill.
 • En digitalbox som bla innehåller funktionerna elektronisk programguide, föräldrarlås och stöd för Dolby Digital 5.1 ljud för hemmabioanläggningar. Beställer du en box med mer avancerad funktionalitet får du rejäl rabatt.
 • Ingen kortavgift tillkommer för dig som har Gruppavtal på Digital-tv. Gäller även om du byter upp dig till ett större Digitalt-tv abonnemang.
 • För att kunna börja använda måste du göra en beställning hos Com Hem. Se under fliken kontakter.

Digitalt bredband är installerat i varje lägtenhet, som du kan koppla Tv, internet,och IP-telefoni till. Denna tjänst tillhandahåller Bahnhof. Se under fliken Kontakter.

Rutiner vid försäljning/överlåtelse av bostadsrättslägenhet
Föreningen har avtal med Einar Matsson att sköta den ekonomiska och administrativa förvaltningen, samt att sköta “pappersarbetet” vid överlåtelser. Det är dock styrelsen som avgör om en köpare godtas som medlem i föreningen.

Bostadsrättshavare/na eller dess ombud kontaktar förvaltaren hos Einar Matsson.
När försäljningen är slutförd och överlåtelseavtalet är undertecknat måst köparen ansöka om medlemskap i föreningen. Köparen skickar in överlåtelseavtalet och ansökan till förvaltaren hos Einar Matsson.
Förvaltaren gör en kreditupplysning på köparen, samt skickar dessa handlingar vidare till styrelsen i föreningen, som avgör om köparen/na kan bli medlemmar. Styrelsen sammanträder en gång i månaden (undantag juli månad) Styrelsens ordförande kan, när inga oklarheter råder lämna förhandsbesked till köparen om medlemskap i föreningen.
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen eller om inte avtalet är undertecknat av säljare och köpare med angivet pris.
Pantsättning
Du kan pantsätta Din bostadsrätt som säkerhet, för tex. lån i bank. Förutsättningen är givetvis att Du är bostadsrättshavare. Föreningen har givit förvaltaren hos Einar Matsson i uppdrag att sköta ärenden med pant¬förskrivning. Detta innebär att det är till förvaltaren Du och Din bank vänder sig i denna fråga. Praktisk sker detta genom att:
Förvaltaren för in uppgifter om pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Avsikten är att en långivare ska kunna vända sig till förvaltaren för korrekt besked om pantsättning av din lägenhet. När Du löser pant anmäler Du och Din bank detta till förvaltaren.

Förlora bostadsrätt (lägenhet)
Det finns en mängd åtaganden som en bostadsrättsmedlem måste leva upp till avseende ekonomi, bestämmelser och stadgar. Inte minst har man ansvaret att övriga som bor i föreningen också skall trivas.
Nedan följer exempel på situationer som kan innebära att en medlem mister sin bostadsrätt, tvingas flytta och att sälja sin andel i föreningen.
1. Utebliven betalning av avgiften
2. Vanvård av lägenheten eller gemensamma ytor
3. Otillåten andrahandsuthyrning
4. Upprepande störningar av grannar