Historia

Föreningen är uppkallad efter vetenskapsmannen och filosofen Emanuel Swedenborg (1688-1772) som levde de sista 30 åren på sin malmgård i det här kvarteret. Hans lusthus flyttades 1896 till Skansen, där det än idag står i kryddträdgården.
Mellan husen på Hornsgatan 41 och 43 sitter en minnesplatta över Emanuel Swedenborg som bodde här 1743-1772, uppsattes 1888.

Bild_BrandBrf

Swedenborgs lusthus från 1876
Swedenborgs lusthus 1865

Mullvaden Första 25, Bostadsfastighet
Hornsgatan 49, Torkel Knutssonsgatan 29

Byggnadsår: 1905-06
Arkitekt: O Jonsson, byggherre H Bjurberg & C Ihlström, byggmästare O Jonsson.

Planlösning

Branden 1906
På eftermiddagen 10 juli 1906 kom larmet om att det brann på Torkel Knutssons gatan 29. När brandkåren kom fram var detta femvåningshus helt övertänt. Genom hettan antändes även vindarna på Torkel Knutssonsgatan 16 A och B, Krukmakargatan 9 och Hornsgatan 49. Brandkåren lyckades begränsa branden till dessa hus men de brann ner till grunden.

Bild_BrandBrf_01

Från den stora Stockholmsbranden på söder, vharvid 8 stora hus samtidigt stodo i lågor.
Origanlteckning för IDUN AF, Gunnar Widholm 1906 juli

Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906

Det här är ett exempel på en veckorapport från Stockholms brandförsvar. Den gäller för den andra veckan i juli 1906. En av bränderna den veckan skedde på Torkel Knutssonsgatan 29: “Tisdag 10 juli. Johannes, Katarina, Maria och Rådstugans stationer utryckte kl. 3.20 e.m. på anmälan af enskild person. Om eld Torkelknutssonsgatan 29. Wid framkomsten stod hela nämnda under inredning varande 5 våningars hus i full brand, hvarjemte genom hettan antändes vindarne till husen N. 16 A och B Torkelknutssonsgatan, N 9 Krukmakaregaten och N 49 Hornsgatan. Elden begränsades till nämnda egendomar och släcktes elden med 2 slangledningar från Sjöångsprutan St Erik, 7 ledningar från 3 ångsprutor och 8 från brandposter. Under arbetet erhöll befäl och manskap minorkeldre skador.”

Bild_BrandBrf_02

Lundgrens Kakelfabrik längst till höger härjades liksom de båda under byggnad varande hyreshusen Torkel Knutssonsgatan 29 o. 31
Tisdagen den 10 Juli 1906 startar en brand i ett nybygge på Hornsgatan 49. Branden är mycket häftig och sprider sig snabbt över på Krukmakaregatan där flera byggnader är i fara och vid 16-tiden står hela kvarteret i lågor. Lundgrens Kakelfabrik på Torkel Knutssongatan drabbades också hårt och ådrog sig allvarliga skador, dessutom försvann hela fabrikens varulager i lågorna. Brandkår, Militär, Göta Garde och Fälttelegrafgrupperna anlände till platsen för att bekämpa branden och vid 5 tiden efterföljande morgon hade de lyckats få elden under kontroll. Som ett resultat av katastrofen blev ett 40-tal arbetarfamiljer husvilla.

Bild_Torkel29Old

Torkel Knutssongatan 29-31 söderut från hornsgatan. Huset till höger är Hornsgatan 51 och står inför rivning, år ca 1904.

Annonsen införd 15 oktober 1913:
Bild_Bageri

Byggnadsinventering gjord 1974 av Stockholms Stadsmuseum.
Beskrivning:
Gathus, 5 vån + sout vån. Gatufasad: gul slät puts , bv sandsten. Gårdsfasad: gul slätputs, balkonger. Grönt plåttak.
Entré (49): golv av vit marmor med grön bård, väggar med reliefputs målad i grönt, slätt tak med armatur från 1930-talet, glasade mellandörrar.

DSC_1735
Trapphus, golv och trappor av vit marmor, profilerade taklister och takrosetter. Fanerade dörrar med släta omfattningar. (Nya dörrar år 2010)

Bild_trapphus_01
Trapphusfönster med blyspröjs och blommönster.

SONY DSC
Hiss med dörr av dekorativt smidesgaller blomma och spiraler.

SONY DSC
Sopnedkast.

SONY DSC
Gård: asfalterad.

Besökt lägenhet har bevarat ursprunglig inredning enstaka profileradesnickerier och fönstersmygpaneler.
Lägenheterna har centralvärme och wc.
Lägenhetsstorlekar 1906: i bv butiker, vån 1 tr festvåning med direktentré, övriga vån 4, 6 och 7 rum och kök med badrum och torrklosetter.
År 1907 bodde 8 familjer i huset.

Ombyggnader/Renoveringar
1920 ändring av restauranglokal 1:a våningen.
1942 centralvärme, bad, wc, uppdelning av lägenheter och utrivning av kakelugnar.
1971-72 fasadrenovering och nya fönster.
2000 Ny undercentral
2007 Nytt gårdsbjälklag
2010 Nya säkerhetsdörrar

Bild_Dorrbyte

2012 Stambyte och nya elstigare
Bild_Stambyte02
2015 Renovering av fönster
Bild_fonster01

2015 Målning av balkongräcken och smiden
Bild_Balkong01